SẢN PHẨM CÁ NHÂN

Bitdefender cho cá nhân là giải pháp bảo mật mạnh mẽ cho cá nhân, bảo vệ khỏi thất thoát giữ liệu. Bạn sử dụng được các công nghệ tiên tiến nhất dự đoán, ngăn chặn, phát hiện và khắc phục ngay cả các mối đe dọa mạng mới nhất.

SẢN PHẨM CHO FAMILY

SẢN PHẨM CHO MAC

SẢN PHẨM DOANH NGHIỆP

Là một giải pháp bảo mật doanh nghiệp có thể được cài đặt cục bộ hoặc được cài đặt bởi Bitdefender. Bảo vệ nhiều lớp với công nghệ đã được chứng minh, heuristic tiên tiến, chống ransomware, chống khai thác mạnh mẽ, chữ ký, Tường lửa và Điều khiển thiết bị được bao gồm trong các tùy chọn khác nhau.

SẢN PHẨM CHO BUSINESS (ON-PREMISES/CLOUD)

SẢN PHẨM CHO ENTERPRISE (ON-PREMISES)

SẢN PHẨM CHO ULTRA (ON-PREMISES/CLOUD)

GIẢI PHÁP DLP SAFETICA