THIẾT BỊ APS INDOOR MỚI CHUẨN AX, WIFI 6, WIFI 6E

Wifi 6E – chuẩn cao nhất hiện nay và chưa bao giờ tốt như thế này!!!

 • 4x4x4:4 MU-MIMO 802.11ax flex radio
 • 5.9 Gbps aggregate frame rate

MR56 là thiết bị wifi chuẩn ax, được đề xuất cho những nơi có mật độ cao.

 • 8×8:8 UL/DL MU-MIMO and OFDMA 
 • 5 Gbps multigigabit Ethernet

MR46E là thiết bị wifi chuẩn ax được đề xuất cho những khu vực có phần sóng tập trung và linh hoạt.

 • 4×4:4-stream MU-MIMO and OFDMA
 • Multigigabit, external antennas

MR46 là thiết bị wifi chuẩn ax, được đề xuất cho những nơi có mật độ không dây cao.

 • 4X4:4 UL/DL MU-MIMO and OFDMA
 • 2.5 Gbps Multigigabit Ethernet

MR44 là thiết bị wifi chuẩn ax, được đề xuất cho những nơi có mật độ trung bình.

 • 2X2:2 UL/DL MU-MIMO and OFDMA
 • 2.5 Gbps Multigigabit Ethernet

MR36 là thiết bị wifi chuẩn ax, được đề xuất cho những khu vực có hiệu suất không dây cao, đảm bảo vùng phủ sóng không dây.

 • 2X2:2 UL/DL MU-MIMO and OFDMA

MR36H là thiết bị wifi chuyên dụng dành cho khách sạn, resort,… mang đến trải nghiệm tuyệt vời hơn cho khách hàng.

 • 2X2:2 stream MU-MIMO

 • Inluded 4 port gigabit switch