• Không License
 • Controller miễn phí
 • Tự động cập nhật hệ thống
 • Hỗ trợ, tư vấn kĩ thuật miễn phí
 • Bảo hành 3 đến 5 năm cho mỗi sản phẩm
 • Đáp ứng mọi loại nhu cầu
 • Triển khai nhanh chóng dễ dàng với Zero-touch-configuration
 • Dễ dàng quản lí với 4 cách quản trị khác nhau
 • Quản trị cả hệ thống với 1 giao diện
 • Wifi Controller ổn định
 • Dễ dàng truy xuất lỗi và bảo trì thiết bị
 • Roaming dễ dàng hơn
 • Không còn phàn nàn về lỗi Wifi
 • Cấu hình đơn giản.
 • Bảo mật tốt, tích hợp firewall trên thiết bị
 • Thiết bị Wifi bền vững
 • Roaming ổn định và xuyên suốt
 • Wireless Networks tốt nhất