THIẾT BỊ APS MẠNH MẼ, CHUẨN IP67, CHUẨN AX, OUTDOOR

MR86 là thiết bị wifi outdoor chuẩn ax được đề xuất cho những khu vực cần có độ phủ sóng đảm bảo cho mật độ cao.

  • 4X4:4 stream MU-MIMO + OFDMA
  • Multigigabit and external antennas connectors

MR76 là thiết bị wifi chuẩn ax, được đề xuất cho những khu vực không dây có hiệu suất cao 

  • 2X2:2 UL/DL MU-MIMO and OFDMA
  • External antennas connectors