15/03/2023

Chương trình thu cũ đổi mới thiết bị Meraki

Cisco Meraki

Sản phẩm áp dụng thu cũ và lên đời: Tất cả các dòng thiết bị của Cisco Meraki

Thời gian áp dụng: Đến hết ngày 31/12/2023.

Đối tượng tham gia: Không giới hạn đối tượng khách hàng.

Yêu cầu:

  • Khách hàng phải là chủ sở hữu của thiết bị, có thể chứng minh bằng cách chụp ảnh dashboard kèm theo S/N thiết bị đã được gán vào dashboard
  • Thiết bị sau khi thu cũ đổi mới, S/N phải được gỡ bỏ khỏi dashboard để bàn giao về MSP.
  • Không hỗ trợ thu cũ đổi mới với thiết bị đã bị thay đổi phụ kiện, phụ tùng bên trong thiết bị.

GIÁ THU MUA VÀ TRỢ GIÁ ĐỔI MỚI TỪ MSP: Giá thu mua thiết bị căn cứ vào tình trạng thiết bị theo loại thẩm định cộng với mức trợ giá từ MSP chi tiết như sau:

Loại 1: Các dòng thiết bị trước hạn End of Sale, không cấn móp trầy xước.

Loại 2: Các dòng thiết bị trước hạn End of Support, cấn móp trầy xước nhẹ.

Loại 3: Các dòng thiết bị quá hạn End of Support, cấn móp trầy xước nhiều.

* Các thiết bị không còn hoạt động được do hư hỏng, liên hệ MSP để được thẩm định giá.

Chia sẻ: