giải pháp MẠNG KHÔNG DÂY – mERAKI cISCO mr

 

giải pháp BẢO MẬT MẠNG – mERAKI cISCO mx

 

 

giải pháp switch – meraki cisco ms

giải pháp camera an ninh – mERAKI cISCO mv

 

 

giải pháp quản lý thiết bị đầu cuối – meraki cisco system manager

giải pháp meraki cisco insight

CÁC SẢN PHẨM WIFI MỚI

  • Indoor:  Meraki Cisco MR36 – MR46 – MR56 (Chuẩn Ax, tốc độ đạt tới 5Gbs)
  • Outdoor: Meraki Cisco MR76 – MR86 (Chuẩn Ax, hỗ trợ chuẩn IP67)
  • License advanced: Giúp bảo mật hơn nhờ tính năng Cisco Umbrella

CÁC SẢN PHẨM SWITCH MỚI

  • MS390: Switch layer 3, 480 Gbps of physical stacking
  • Đặc biệt kèm theo license advanced hỗ trợ thêm: 
    •  Tăng số route trên giao thức OSPF lên 1000
    • Chính sách theo đối tượng (Adaptive Policy)
 

GIỚI THIỆU VỀ CISCO MERAKI