08/08/2023

Cloud-Managed Cellular: Một ý tưởng tuyệt vời cho mạng WAN – Meraki Cisco Wireless WAN

Trong những năm gần đây, truy cập mạng diện rộng (WAN) đã phát triển một cách nhanh chóng, mang đến những khả năng chưa từng có trước đây. Từ việc sử dụng mạch multiprotocol label switching (MPLS) và định tuyến cục bộ tại các địa điểm trên cơ sở địa phương đến mạng diện rộng xác định bằng phần mềm (SD-WAN) và sự lan rộng của đám mây, cách chúng ta kết nối đã mở ra những cơ hội mới. Hiện nay, doanh nghiệp có thể đạt được nhiều hơn với việc sử dụng ứng dụng được lưu trữ trong đám mây, kết nối cho một số lượng lớn người dùng và các dịch vụ đa dạng để phục vụ khách hàng và các bên liên quan. Tuy nhiên, những tiến bộ này cũng đồng nghĩa với nhu cầu ngày càng tăng về băng thông, thời gian hoạt động và tính dễ dàng của kết nối. Điều này trở nên đặc biệt quan trọng khi doanh nghiệp bước vào giai đoạn môi trường làm việc kết hợp, nơi tốc độ và tính đơn giản là yếu tố quan trọng để hoàn thành công việc. Do đó, các nhà quản lý CNTT đặt ra câu hỏi:

  • Tôi có thể thiết lập và kết nối một địa điểm mới một cách nhanh chóng không?
  • Làm thế nào để tôi hỗ trợ nhóm làm việc của mình ở các địa điểm từ xa hoặc có khoảng cách địa lý xa?
  • Thời gian tôi đạt được giá trị từ việc triển khai mạng là bao lâu nếu tôi muốn nhanh chóng thực hiện?
  • Chiến lược của tôi để mở rộng nhanh chóng sang nhiều vùng/khu vực là gì?
  • Làm thế nào để tôi quản lý sự giảm hiệu suất do các sự cố và sự mất kết nối?

Mạng di động quản lý qua đám mây (Cloud-Managed Cellular) cung cấp cho các doanh nghiệp khả năng giải quyết tất cả các vấn đề này. Đặc biệt, sự chuyển đổi nhanh chóng của nó đã biến nó trở thành lựa chọn ưu tiên cho cả kết nối chính và kết nối dự phòng.

Khả năng chống chịu cao hơn so với mạng Internet có dây
Một trong những thách thức lớn nhất đối với năng suất của tổ chức là sự cố về mạng WAN không thể dự đoán. Dù có thể do công trình xây dựng hoặc cơ sở hạ tầng xuống cấp, mạng Internet có dây có thể làm mất kết nối mạng trong vài ngày hoặc hàng tuần. Mạng di động quản lý qua đám mây cung cấp một cách hiệu quả để trở lại trực tuyến – sự chuyển đổi hai SIM dự phòng. Bộ cổng mạng di động Meraki MG cung cấp kết nối dự phòng đến mạng di động khác nếu mạng ban đầu bị ngừng hoạt động. Điều này có nghĩa là bạn có thể tận dụng sự mạnh mẽ của mạng di động như một phương thức kết nối chính. Một kết nối chịu chứa là cốt lõi của các mạng liên tục hoạt động quan trọng.

Tìm hiểu thêm về lý do tại sao Meraki Cisco Wireless WAN MG41 và MG41E được chứng nhận để sử dụng bởi đội cứu hỏa đầu tiên của Mỹ trên mạng AT&T Firstnet.

Tìm hiểu thêm các thiết bị Meraki Cisco Wireless WAN tại đây nhé: https://www.mspvn.com/meraki-cisco-wireless-wan/

Chia sẻ: