GIẢI PHÁP CAMERA THÔNG MINH ALL-IN-ONE

Quản trị tập trung

Trang giao diện Meraki Cisco Dashboard giúp cho việc quản trị và vận hành hệ thống dễ dàng, đơn giản hơn. 

Edge storage

Trên Thiết bị camera dung lượng phần cứng lưu trữ lên đến 512gb giúp loại bỏ nhu cầu về NVR.

Optimized retention

Sử dụng lưu giữ dựa trên chuyển động và ghi theo lịch trình để tùy chỉnh các gói lưu trữ video cho mỗi lần triển khai.

Motion search

Dễ dàng và nhanh chóng tìm kiếm máy tính xách tay bị mất hoặc các khu vực mong muốn bằng vài cú click chuột, và dễ dàng xuất clip trực tiếp từ trang giao diện quản lý.

Encrypted by default

Video được mã hóa ở bản lưu trữ và chuyển đổi theo mặc định bằng chứng chỉ TSL tự động.

Granular access controls

Dễ dàng xác định và cho phép ai có quyền quản trị/ có thể xem luồng video nào, xem đoạn phim lịch sử và xuất video bằng trang giao diện Meraki Dashboard

Advanced analytics

Tích hợp Industry-leading analytics and machine learning trên mỗi thiết bị camera

Firmware always up-to-date

Các tính năng, firmware được cập nhật và sửa lỗi liên tục và tự động, đặc biệt không tính thêm bất kỳ chi phí nào khi sử dụng license.

Meraki MV Cloud Managed Security Cameras

 

INDOOR SECURITY CAMERAS

 
CAMERA MV32
CAMERA MV22X
CAMERA MV22

ACCESSORIES

 

OUTDOOR SECURITY CAMERAS