Quản lý thiết bị di động dựa trên đám mây

Cung cấp hệ thống trung tâm, giám sát và bảo mật tất cả các thiết bị đầu cuối trong tổ chức của bạn.

 

Provision

Quản lý được cả những thiết bị được đăng ký trước hoặc tự ý tham gia vào hệ thống mạng của bạn. Triển khai cài đặt kết nối không dây và VPN, có thể tăng hoặc giảm ứng dụng và nội dung sử dụng – dựa trên các nhóm người dùng.

Monitor

Xác định vị trí và theo dõi máy tính xách tay và thiết bị di động ở bất cứ đâu trên thế giới. Có được khả năng hiển thị thời gian, tình trạng của thiết bị, bảo mật và  phần mềm và phần cứng cho toàn bộ đội thiết bị của bạn.

Secure

Đảm bảo an ninh cho tổ chức của bạn từ các thiết bị cho đến các chính sách trong hệ thống. Bảo vệ các thiết bị và dữ liệu bằng việc mã hóa, có thể xóa từ xa và kiểm soát việc truy cập mạng.

 

Easy integration with your network

Thêm SYSTEM MANAGER vào hệ thống mạng của Meraki sẽ giúp cho việc hiển thị, bảo mật được tốt hơn và dễ dàng kiểm soát nhiều hơn cho các thiết bị được quản lý của bạn.

Systems Manager với Meraki Access Points

Systems Manager với Meraki MX Security và SD-WAN Appliances

 

TRUSTED ACCESS

 

Secure BYOD environment

Thực hiện một phương pháp an toàn để cho phép các thiết bị cá nhân truy cập vào dữ liệu của công ty trong khi vẫn giữ được sự riêng tư của họ.

Contract worker devices

Chỉ định thời gian thiết bị có quyền truy cập vào hệ thống của công ty bằng cách sử dụng TRUSTED ACCESS và quy trình quản lý đơn giản của thiết bị.

Guest Wi-Fi security

       Triển khai mức bảo mật sâu hơn cho Wi-Fi của khách mà không có trang chào hoặc mật khẩu.