MERAKI CISCO MX là 1 giải pháp hoàn chỉnh, những tính năng mạnh mẽ được thiết kế sẵn mà không cần phải tốn thêm chi phí.

NHỮNG TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Quản lý tập trung

Tất cả các thiết bị của Meraki đều được quản lý dựa trên nền tảng điện toán đám mây thông qua trang giao diện Meraki Dashboard, nhằm giúp cho có thể dễ dàng quản trị hệ thống, tất cả các thiết bị từ bất kỳ đâu và bất kể thời gian nào.

Auto VPN

Kết nối an toàn các cơ sở, chi nhánh bằng cách sử dụng các cấu trúc liên kết lưới hoặc trung tâm (Mesh hoặc Hub – and – spoke). Cung cấp việc truy cập VPN đơn giản đến Amazon Web Services và Microsoft Azure.

 

Lọc nội dung

Chặn trên 70 danh mục với nội dung web không mong muốn và sử dụng nền tảng điện toán đám mây để lọc hàng tỷ URL.

Advanced malware protection

Bảo vệ hệ thống mạng của bạn nhằm chống lại các phần mềm, mối đe doạ mới nhất, kể cả những tệp độc hại chưa được xác định trước đó.

Application
visibility & control

Dễ dàng xác định những ứng dụng nào đang được sử dụng và sau đó ưu tiên các ứng dụng quan trọng đồng thời hạn chế các ứng dụng giải trí.

Indentity – based firewall

Dễ dàng phân tích, và tạo ra những chính sách riêng biệt cho từng lớp người dùng hoặc từng người dùng khác nhau.

NHỮNG DÒNG SẢN PHẨM 

Công ty dưới 50 user

Meraki Cisco MX68W

MX68W

INTERFACE:

 • 12x GbE (2 port POE+), 802.11 ac/n Wave 2 wifi,
 • USB 3G, 4G

FIREWALL THROUGHPUT:

 • 450 Mbps

VPN THROUGHPUT:

 • 200 Mpbs

RECOMMEND CLIENTS:

 • 50
Meraki Cisco MX68W

MX68CW

INTERFACE:

 • 12x GbE (2 port POE+), 802.11 ac/n Wave 2 wifi,
 • 1XCAT 6 LTE Cellular Modem, USB 3G, 4G

FIREWALL THROUGHPUT:

 • 450 Mbps

VPN THROUGHPUT:

 • 200 Mpbs

RECOMMEND CLIENTS:

 • 50
Meraki Cisco MX68

MX68

INTERFACE:

 • 12x GbE (2 port POE+), USB 3G, 4G

FIREWALL THROUGHPUT:

 • 450 Mbps

VPN THROUGHPUT:

 • 200 Mpbs

RECOMMEND CLIENTS:

 • 50
Cisco Meraki MX67

MX67

INTERFACE:

 • 5x GbE , USB 3G, 4G

FIREWALL THROUGHPUT:

 • 450 Mbps

VPN THROUGHPUT:

 • 200 Mpbs

RECOMMEND CLIENTS:

 • 50
meraki cisco mx67W

MX67W

INTERFACE:

 • 5x GbE, 802.11 ac/n Wave 2 wifi,
 • USB 3G, 4G

FIREWALL THROUGHPUT:

 • 450 Mbps

VPN THROUGHPUT:

 • 200 Mpbs

RECOMMEND CLIENTS:

 • 50
meraki cisco mx67C

MX67C

INTERFACE:

 • 5x GbE , 1XCAT 6 LTE Cellular Modem,
 • USB 3G, 4G

FIREWALL THROUGHPUT:

 • 450 Mbps

VPN THROUGHPUT:

 • 200 Mpbs

RECOMMEND CLIENTS:

 • 50

MX64W

INTERFACE:

 • 5x GbE, 802.11 ac/n Wave 2 wifi,
 • USB 3G, 4G

FIREWALL THROUGHPUT:

 • 250 Mbps

VPN THROUGHPUT:

 • 100 Mpbs

RECOMMEND CLIENTS:

 • 50

MX64

INTERFACE:

 • 5x GbE ,
 • USB 3G, 4G

FIREWALL THROUGHPUT:

 • 250 Mbps

VPN THROUGHPUT:

 • 100 Mpbs

RECOMMEND CLIENTS:

 • 50

MX64W

INTERFACE:

 • 5x GbE, 802.11 ac/n Wave 2 wifi,
 • USB 3G, 4G

FIREWALL THROUGHPUT:

 • 250 Mbps

VPN THROUGHPUT:

 • 100 Mpbs

RECOMMEND CLIENTS:

 • 50

MX64

INTERFACE:

 • 5x GbE ,
 • USB 3G, 4G

FIREWALL THROUGHPUT:

 • 250 Mbps

VPN THROUGHPUT:

 • 100 Mpbs

RECOMMEND CLIENTS:

 • 50

Công ty từ 200 đến 500 user

cisco meraki MX84

MX84

INTERFACE:

 • 10 x GbE, 2 x SFP, USB 3G, 4G

FIREWALL THROUGHPUT:

 • 500 Mbps

VPN THROUGHPUT:

 • 250 Mpbs

RECOMMEND CLIENTS:

 • 200
CISCO MERAKI MX100

MX100

INTERFACE:

 • 10 x GbE, 2 x SFP, USB 3G, 4G

FIREWALL THROUGHPUT:

 • 750 Mbps

VPN THROUGHPUT:

 • 500 Mpbs

RECOMMEND CLIENTS:

 • 500

Công ty lên đến 10,000 user

MERAKI CISCO MX450

MX450

INTERFACE:

 • 2 x 10 SFP+ (8 WAN), 8 x GbE (RJ45)
 • 8 x GbE (SFP), 8 x 10GbE (SFP+)
 • USB 3G, 4G

FIREWALL THROUGHPUT:

 • 6 Gbps

VPN THROUGHPUT:

 • 2 Gpbs

RECOMMEND CLIENTS:

 • 10,000
CISCO MERAKI MX250

MX250

INTERFACE:

 • 2 x 10 SFP+ (8 WAN), 8 x GbE (RJ45)
 • 8 x GbE (SFP), 8 x 10GbE (SFP+)
 • USB 3G, 4G

FIREWALL THROUGHPUT:

 • 44 Gbps

VPN THROUGHPUT:

 • 1 Gpbs

RECOMMEND CLIENTS:

 • 2,000
TÌM HIỂU THÊM VỀ MERAKI MX

Virtual Application

VMX100
Teleworkers
 
Meraki Z3C
TÌM HIỂU THÊM VỀ MERAKI Z

NHỮNG LOẠI LICENSE

 

Secure SD-WAN Plus License

Ideal for organizations reliant on apps served by SaaS, IaaS, or data center locations.

Advanced License

Highlights

 • Cloud-based centralized management with open APIs and 24×7 enterprise support
 • True zero-touch provisioning and firmware updates
 • Site-to-site Auto VPN
 • Client VPN
 • Traffic shaping and prioritization
 • Automatic WAN failover
 • Sub-second site-to-site VPN failover and dynamic path selection
 • Source based routing and IP-based local breakout
 • Cellular failover
 • Geo-based firewall rules
 • Content filtering
 • Intrusion Detection & Prevention
 • Cisco Advanced Malware Protection (AMP)
 • Advanced QoE analytics
  • Web app health
  • VoIP health
  • WAN health
 • App-based local breakout*

Advanced Security License

Ideal for organizations with sites also connecting to the Internet so unified threat management security is required.

Advanced License

 

Highlights

 • Cloud-based centralized management with open APIs and 24×7 enterprise support
 • True zero-touch provisioning and firmware updates
 • Site-to-site Auto VPN
 • Client VPN
 • Traffic shaping and prioritization
 • Automatic WAN failover
 • Sub-second site-to-site VPN failover and dynamic path selection
 • Source based routing and IP-based local breakout
 • Cellular failover
 • Geo-based firewall rules
 • Content filtering
 • Intrusion Detection & Prevention
 • Cisco Advanced Malware Protection (AMP)

Enterprise License

Ideal for when only seamless site-to-site VPN connectivity with a firewall is needed.

Advanced License

 

Highlights

 • Cloud-based centralized management with open APIs and 24×7 enterprise support
 • True zero-touch provisioning and firmware updates
 • Site-to-site Auto VPN
 • Client VPN
 • Traffic shaping and prioritization
 • Automatic WAN failover
 • Sub-second site-to-site VPN failover and dynamic path selection
 • Source based routing and IP-based local breakout
 • Cellular failover