MERAKI CISCO SECURITY & SD-WAN

NHỮNG TÍNH NĂNG NỔI BẬT

MERAKI CISCO SECURITY & SD-WAN được gọi tắt là MX, là 1 giải pháp hoàn chỉnh, những tính năng mạnh mẽ được thiết kế sẵn mà không cần phải tốn thêm chi phí.

Quản lý tập trung

Tất cả các thiết bị của Meraki đều được quản lý dựa trên nền tảng điện toán đám mây thông qua trang giao diện Meraki Dashboard, nhằm giúp cho có thể dễ dàng quản trị hệ thống, tất cả các thiết bị từ bất kỳ đâu và bất kể thời gian nào.

Auto VPN

Kết nối an toàn các cơ sở, chi nhánh bằng cách sử dụng các cấu trúc liên kết lưới hoặc trung tâm (Mesh hoặc Hub – and – spoke). Cung cấp việc truy cập VPN đơn giản đến Amazon Web Services và Microsoft Azure.

Phòng chống xâm nhập

Bảo vệ tài nguyên mạng khỏi các mối đe dọa bảo mật và lỗ hổng bảo mật mới nhất.

Lọc nội dung

Phát hiện và xác minh các thiết bị AP – MR được kết nối với một cổng nào trong cùng cùng một tổ chức, trước khi được tự động định cấu hình.

Advanced malware protection

Bảo vệ hệ thống mạng của bạn nhằm chống lại các phần mềm, mối đe doạ mới nhất, kể cả những tệp độc hại chưa được xác định trước đó.

High availability & failover

Cung cấp tính toàn vẹn của thiết bị và kết nối thông qua nhiều đường lên, chuyển đổi dự phòng ấm và VPN tự phục hồi.

Application visibility & control

Dễ dàng xác định những ứng dụng nào đang được sử dụng và sau đó ưu tiên các ứng dụng quan trọng đồng thời hạn chế các ứng dụng giải trí.

Indentity – based firewall

Dễ dàng phân tích, và tạo ra những chính sách riêng biệt cho từng lớp người dùng hoặc từng người dùng khác nhau.

NHỮNG DÒNG SẢN PHẨM CISCO MERAKI SWITCH

Dành cho doanh nghiệp dưới 50 users

INTERFACES:

 • WAN: 2 x GbE RJ45, 1 x USB (Cellular failover)
 • LAN: 10 x GbE RJ45 (2 x PoE+)

FIREWALL THROUGHPUT: 450 Mbps

VPN THROUGHPUT: 200 Mbps

RECOMMEND CLIENTS: 50

INTERFACES:

 • WAN: 2 x GbE RJ45, 1 x USB (Cellular failover), 1 x integrated CAT 6 LTE cellular modem (Cellular failover)
 • LAN: 10 x GbE RJ45 (2 x PoE+)

FIREWALL THROUGHPUT: 450 Mbps

VPN THROUGHPUT: 200 Mbps

RECOMMEND CLIENTS: 50

INTERFACES:

 • WAN: 2 x GbE RJ45, 1 x USB (Cellular failover)
 • LAN: 10 x GbE RJ45 (2 x PoE+)

FIREWALL THROUGHPUT: 450 Mbps

VPN THROUGHPUT: 200 Mbps

RECOMMEND CLIENTS: 50

INTERFACES:

 • WAN: 2 x GbE RJ45, 1 x USB (Cellular failover)
 • LAN: 4 x GbE RJ45

FIREWALL THROUGHPUT: 450 Mbps

VPN THROUGHPUT: 200 Mbps

RECOMMEND CLIENTS: 50

INTERFACES:

 • WAN: 2 x GbE RJ45, 1 x USB (Cellular failover)
 • LAN: 4 x GbE RJ45

FIREWALL THROUGHPUT: 450 Mbps

VPN THROUGHPUT: 200 Mbps

RECOMMEND CLIENTS: 50

INTERFACES:

 • WAN: 2 x GbE RJ45, 1 x USB (Cellular failover), 1 x integrated CAT 6 LTE cellular modem (Cellular failover)
 • LAN: 4 x GbE RJ45

FIREWALL THROUGHPUT: 450 Mbps

VPN THROUGHPUT: 200 Mbps

RECOMMEND CLIENTS: 50

INTERFACES:

 • WAN: 2 x GbE RJ45, 1 x USB (Cellular failover)
 • LAN: 4 x GbE RJ45

FIREWALL THROUGHPUT: 250 Mbps

VPN THROUGHPUT: 100 Mbps

RECOMMEND CLIENTS: 50

INTERFACES:

 • WAN: 2 x GbE RJ45, 1 x USB (Cellular failover)
 • LAN: 4 x GbE RJ45

FIREWALL THROUGHPUT: 250 Mbps

VPN THROUGHPUT: 100 Mbps

RECOMMEND CLIENTS: 50

Dành cho doanh nghiệp từ 200 đến 750 users

INTERFACES:

 • WAN: 1 x GbE SFP, 2 x GbE RJ45 (Cellular failover)
 • LAN: 10 x GbE RJ45 (2 x PoE)

FIREWALL THROUGHPUT: 1 Gbps

VPN THROUGHPUT: 500 Mpbs

RECOMMEND CLIENTS: 200

INTERFACES:

 • WAN: 2 x GbE SFP, 2 x GbE RJ45 (1 x PoE+), 1 x USB (Cellular failover)
 • LAN: 8 x GbE RJ45, 2 x GbE SFP

FIREWALL THROUGHPUT: 1 Gbps

VPN THROUGHPUT: 500 Mpbs

RECOMMEND CLIENTS: 250

INTERFACES:

 • WAN: 2 x 10GbE SFP+, 2 x 2.5GbE RJ45 (1 x PoE+), 1 x USB (Cellular failover)
 • LAN: 4 x GbE RJ45, 2 x 10GbE SFP+

FIREWALL THROUGHPUT: 2 Gbps

VPN THROUGHPUT: 800 Mpbs

RECOMMEND CLIENTS: 500

INTERFACES:

 • WAN: 2 x 10GbE SFP+, 2 x 2.5GbE RJ45 (1 x PoE+), 1 x USB (Cellular failover)
 • LAN: 4 x GbE RJ45, 2 x 10GbE SFP+

FIREWALL THROUGHPUT: 3 Gbps

VPN THROUGHPUT: 1 Gbps

RECOMMEND CLIENTS: 750

Dành cho doanh nghiệp lên đến 10,000 users

INTERFACES:

 • WAN: 2 x 10GbE SFP+, 1 x USB (Cellular failover)
 • LAN: 8 x GbE RJ45, 8 x GbE SFP, 8 x 10GbE SFP+

FIREWALL THROUGHPUT: 4 Gbps

VPN THROUGHPUT: 1 Gbps

RECOMMEND CLIENTS: 2,000

INTERFACES:

 • WAN: 2 x 10GbE SFP+, 1 x USB (Cellular failover)
 • LAN: 8 x GbE RJ45, 8 x GbE SFP, 8 x 10GbE SFP+

FIREWALL THROUGHPUT: 6 Gbps

VPN THROUGHPUT: 2 Gbps

RECOMMEND CLIENTS: 10,000

TÌM HIỂU THÊM VỀ VIRTUAL MERAKI MX

Large virtual appliance image for public and private clouds

 • AWS, Azure, Alibaba Cloud, GCP, Cisco NFVIS
 • 1Gbps VPN throughput

Medium virtual appliance image for public and private clouds

 • AWS, Azure, Alibaba Cloud, GCP, Cisco NFVIS
 • 500 Mbps VPN throughput

Small virtual appliance image for public and private clouds

 • AWS, Azure, Alibaba Cloud, GCP, Cisco NFVIS
 • 200 Mbps VPN throughput

TÌM HIỂU THÊM VỀ TELEWORKERS

 • Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2, IPSec, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac Wave 2, VoIP IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, DHCP Networking
 • Teleworker Gateway with built-in PoE, 802.11ac, Wave 2 Wifi and 802.1x port authencation

TÌM HIỂU THÊM VỀ LICENSE

Những loại license

Secure SD-WAN Plus License

Ideal for organizations reliant on apps served by SaaS, IaaS, or data center locations.

Highlights

 • Cloud-based centralized management with open APIs and 24×7 enterprise support
 • True zero-touch provisioning and firmware updates
 • Site-to-site Auto VPN
 • Client VPN
 • Traffic shaping and prioritization
 • Automatic WAN failover
 • Sub-second site-to-site VPN failover and dynamic path selection
 • Source based routing and IP-based local breakout
 • Cellular failover
 • Geo-based firewall rules
 • Content filtering
 • Intrusion Detection & Prevention
 • Cisco Advanced Malware Protection (AMP)
 • Advanced QoE analytics
  • Web app health
  • VoIP health
  • WAN health
 • App-based local breakout*

 

Advanced Security License

Ideal for organizations with sites also connecting to the Internet so unified threat management security is required.

Highlights

 • Cloud-based centralized management with open APIs and 24×7 enterprise support
 • True zero-touch provisioning and firmware updates
 • Site-to-site Auto VPN
 • Client VPN
 • Traffic shaping and prioritization
 • Automatic WAN failover
 • Sub-second site-to-site VPN failover and dynamic path selection
 • Source based routing and IP-based local breakout
 • Cellular failover
 • Geo-based firewall rules
 • Content filtering
 • Intrusion Detection & Prevention
 • Cisco Advanced Malware Protection (AMP)
 • Advanced QoE analytics
  • Web app health
  • VoIP health
  • WAN health
 • App-based local breakout*

 

Secure SD-WAN Plus License

Ideal for organizations reliant on apps served by SaaS, IaaS, or data center locations.

Highlights

 • Cloud-based centralized management with open APIs and 24×7 enterprise support
 • True zero-touch provisioning and firmware updates
 • Site-to-site Auto VPN
 • Client VPN
 • Traffic shaping and prioritization
 • Automatic WAN failover
 • Sub-second site-to-site VPN failover and dynamic path selection
 • Source based routing and IP-based local breakout
 • Cellular failover
 • Geo-based firewall rules
 • Content filtering
 • Intrusion Detection & Prevention
 • Cisco Advanced Malware Protection (AMP)
 • Advanced QoE analytics
  • Web app health
  • VoIP health
  • WAN health
 • App-based local breakout*

 

BẠN MUỐN TRẢI NGHIỆM THỬ SẢN PHẨM MERAKI CISCO?

Đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có cơ hội dùng thử miễn phí các sản phẩm của Meraki Cisco nhé!